Utgivelsesplan og priser

For informasjon om tidsfrister for innlevering av redaksjonelt innhold, og informasjon om priser og formater for annonsering, se våre tekniske data:  Medieplan for Tenner i Fokus 2021

For bestilling av annonser, samt innsending av artikler til vurdering, send en e-post til nttf@tannteknikerforbundet.no

 

 

 

Personvern og cookies