Om NTTF

Norges Tannteknikerforbund (NTTF) er en organisasjon for tannteknikere med norsk autorisasjon.
Servicekontoret er en avdeling under NTTF som betjener bedriftsmedlemmer/laboratorier. Avdelingen har egen formålsparagraf.

NTTFs hovedoppgaver er knyttet til politisk aktivitet og myndighetskontakt, laboratorienes arbeids- og driftsbetingelser, informasjonsaktiviteter og etterutdanning/kursaktiviteter.

NTTFs sekretariat ligger på C J Hambros Plass i Oslo, og har en fast ansatt og tilknyttede konsulenter innen særskilte fagfelt.

 

Formål NTTF

  • Å ivareta politiske, samfunnsmessige og faglige interesser, samt å fremme det kollegiale samarbeidet.
  • Å utarbeide og distribuere faglige relevante publikasjoner.
  • Drive en aktiv informasjonsvirksomhet om og for tannteknikerfaget.

 

Formål avdeling Servicekontoret

  • Å fokusere på tilbud og tiltak rettet mot næringsutøvelsen for å skape lønnsomme og trygge virksomheter
  • Å tilrettelegge for at medlemmene tilegner seg den kompetanse og den faglige oppdatering som kreves, løpende tilpasset medlemmenes behov, myndighetenes krav og markedsmessige forhold
  • Å tilrettelegge for og gi rådgivning og juridisk bistand innen så vel tanntekniske som økonomiske og administrative områder til våre medlemmer.

 

I Norge er det ca. 850 autoriserte tannteknikere og drøyt av 600 yrkesaktive tannteknikere. For at NTTF, som representant for vår gruppe kompetansepersoner, skal ha påvirkning i relevante fora trenger vi høyest mulig tilslutning om vår organisasjon. Og for å heve kompetansen ytterligere i hele vår yrkesgruppe, trenger vi flest mulig tannteknikere med i vårt etterutdanningsprogram.

Vårt mål er å representere så godt som alle tannteknikere som arbeider og virker i bransjen vår.

 

 

 

 

 

Personvern og cookies