Personvernerklæring

Personvernerklæring for Norges Tannteknikerforbund

 

Denne personvernerklæringen angir hvordan Norges Tannteknikerforbund samler inn og behandler personopplysninger om medlemmer og andre.

 

Behandling av personopplysninger

Når du er i kontakt med oss som medlem, abonnent, kunde, kontraktør eller annet og/eller bruker nettsiden vår vil NTTF behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Helle Hagenau er på vegne av Norges Tannteknikerforbund (NTTF), org. nr. 970 145 028, behandlingsansvarlig for forbundets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

NTTF lagrer følgende personopplysninger om sine medlemmer:

 • Navn
 • Adresse (post- og fakturaadresse)
 • Telefonnummer (fast og mobil)
 • Faksnummer
 • E-postadresse(r)
 • E-postutveksling med NTTFs administrasjon om spørsmål relatert til medlemskapet
 • Fødselsdato (6 siffer)
 • Bilder til illustrasjonsbruk
 • Brukernavn og passord for NTTFs medlemssider
 • Samtykke til videreformidling av medlemskapsinformasjon til NTTFs samarbeidspartnere på medlemsfordeler
 • Bankkontonummer
 • Betalingshistorikk
 • Matallergier (gjelder kun påmeldte til arrangementer)
 • Funksjonsnedsettelser (gjelder kun påmeldte til arrangementer)

 

NTTF lagrer følgende personopplysninger om abonnenter på Tenner i Fokus:

 • Navn
 • Adresse (post og fakturaadresse)
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Bankkontonummer
 • Betalingshistorikk

 

Formål og grunnlag for behandlingen

NTTF behandler personopplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som medlem av og for øvrig tilknyttet til forbundet.

Der du har samtykket til det, benyttes relevante personopplysninger til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap gjennom utsendelse av medlemsmail. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke etter personvernforordningen Art. 6 nr. 1 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det, videreformidles relevante personopplysninger om medlemskapet til NTTFs samarbeidspartnere på medlemsfordeler. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke etter personvernforordningen Art. 6 nr. 1 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Bilder brukes som illustrasjonsfoto i medlemsblad eller på NTTFs Facebookside. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art. 6 nr. 1 (b).

Fødselsdato (6 siffer) behøves når det søkes om offentlige tilskudd. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art. 6 nr. 1 (b).

Abonnenter på Tenner i Fokus: Opplysningene trengs for å kunne sende ut medlemsblad og faktura på abonnement. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art. 6 nr. 1 (b).

Vi samler inn navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av med henvendelser som kommer til oss. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining, jf. Art. nr. 1 (f). Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Grunnlaget for denne behandlingen er samtykke etter personvernforordningen Art. 6 nr. 1 (a).

 

Innhenting av personopplysninger

NTTF lagrer de personopplysningene du har gitt i forbindelse med din innmelding i forbundet, ditt abonnement på Tenner i Fokus eller din påmelding til arrangement i regi av NTTF.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med medlemskapet ditt utleveres nødvendige personopplysninger til våre samarbeidspartnere på medlemsfordeler etter samtykke fra deg. Videre utleverer vi navn og adresse til trykkeri av Tenner i Fokus.

Opplysninger om ditt medlemskap (navn, adresse, telefon og e-post) vil også bli utlevert til NTTFs valgkomité og NTTFs lokalforeninger etter signering av taushetserklæring.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

NTTF bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Zubarus (medlemsregister)
  Personopplysning som samles inn for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap og utsendelse av medlemsmail: Navn, post- og fakturaadresse, telefonnummer (fast og mobil), faksnummer, e-postadresser, e-postutvekslings om medlemskap, fødselsdato (6 siffer), bankkontonummer, samtykke til videreformidling av medlemskapsinformasjon til NTTFs samarbeidspartnere på medlemsfordeler og samtykke til utsendelse av medlemsmail.
 • Idium (medlemssider på nettet)
  Personopplysninger som samles inn for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap: Navn og e-postadresse
 • Saga Regnskap
  Personopplysningene som samles inn for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap: Navn, post- og fakturaadresse, e-postadresser, bankkontonummer og betalingshistorikk.
 • Visma Financial Solutions (inkasso)
  Personopplysninger som samles inn for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap: Navn, post- og fakturaadresse, bankkontonummer, betalingshistorikk.
 • Braathe (nettsky)
  Personopplysning som samles inn for å kunne oppfylle avtalen om medlemskap og utsendelse av medlemsmail: Navn, post- og fakturaadresse, telefonnummer (fast og mobil), faksnummer, e-postadresser, fødselsdato (6 siffer), bilder til illustrasjonsbruk, bankkontonummer, samtykke til videreformidling av medlemskapsinformasjon til NTTFs samarbeidspartnere på medlemsfordeler og samtykke til utsendelse av medlemsmail.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge du er medlem i Norges Tannteknikerforbund. Bilder til illustrasjonsbruk vil bli lagret ubegrenset.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap vil bli slettet ved utmelding, og senest innen 1 måned etter utmelding.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, dog alltid i henhold til lovens krav.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post.

Du kan klage til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside www.tannteknikerforbundet.no.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

E-post: nttf@tannteknikerforbundet.no

Norges Tannteknikerforbund

C J Hambros Plass 2 C

0164 Oslo

Norge

Du kan også ringe på telefonnummer 22 60 35 00.

 

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

 

 

Personvern og cookies