Medlemskap

NTTF står for kompetanseheving, påvirkningskraft, trygghet og rådgivning.

 

Vurderer du å melde deg inn i Norges Tannteknikerforbund?

Ordinære medlemmer i NTTF er tannteknikere med norsk autorisasjon.
Er du student, kan du bli studentmedlem.
Er du tannteknikerassistent eller har du en annen tilknytning til bransjen, kan du bli interessemedlem.
Vi har også pensjonerte tannteknikere blant våre medlemmer.

Fyll ut dette skjemaet eller send en e-post til medlem@nttf.no for tilpasset informasjon.
Medlemskontingenten er på 262 kroner i måneden. Er du eier av laboratorium, kommer serviceavgift i tillegg.

Tanntekniske laboratorier som ikke er tanntekniker-eid kan bli bedriftsmedlemmer i Norges Tannteknikerforbund. Det vil utløse en serviceavgift til forbundet. Send en e-post til medlem@nttf.no for mer informasjon.

 

Hovedfokus 2024:

 • Fremme norsk tannteknikk
 • Medlemsrekruttering for større påvirkningskraft i politiske prosesser.
 • Kurs- og etterutdanning
 • Øke autorisasjonens betydning for pasient gjennom kompetansekrav og dialog med relevante myndigheter.
 • Pasientinformasjon: Arbeide med informasjon til befolkningen generelt, pasienter spesielt. Dette gjør vi gjennom tilpassede nettsider, og oppkobling mot naturlige ressurser for informasjon om tannhelse.

 

Medlemsfordeler:

 • Struktur – NTTFs kvalitetssikringssystem
 • Kurs og opplæring til rabatterte priser, poenggivende etterutdanningsprogram med diplom
 • Tenner i Fokus, 5 utgaver i året
 • Gratis advokatbistand, etter egne retningslinjer
 • Rabattprogram
 • Medlemsavtaler på forsikringer og forsikringsveiledning, samt OTP.
 • Medlemsrabatt på lovpålagt bedriftshelsetjeneste
 • Kollektiv innmelding i Norsk Pasientskadeerstatning, inkludert årlig rapportering
 • Varsel ved relevante offentlige utlysninger av anbud
 • Varsel ved relevante endringer i lover, forskrifter og regler
 • Bistand og kursing for å tilpasse seg lov og forskrift
 • Myndighetskontakt
 • Internasjonal kontakt
 • Oppfølging av tannteknikerutdanningen

 

Sist oppdatert: 4. januar 2024

 

 

 

Personvern og cookies