Medlemskap

NTTF står for kompetanseheving, påvirkningskraft, trygghet og rådgivning.

 

Vurderer du å melde deg inn i Norges Tannteknikerforbund?

Fyll ut dette skjemaet eller send en e-post til medlem@nttf.no for tilpasset informasjon.
Medlemskontingenten er på 249 kr/måned.
Er du eier av laboratorium, kommer serviceavgift i tillegg.

Er du student, kan du bli studentmedlem.

Er du tannteknikerassistent eller har du en annen tilknytning til bransjen, kan du bli interessemedlem.
Hvis det høres interessant ut, da fyller du ut dette skjemaet.

Tanntekniske laboratorier som ikke er tanntekniker-eid kan bli bedriftsmedlemmer i Norges Tannteknikerforbund. Det vil utløse en serviceavgift til forbundet. Send en e-post til medlem@nttf.no for mer informasjon.

Du kan lese mer om NTTF i denne brosjyren.

 

Hovedfokus 2021:

 • Fremme norsk tannteknikk
 • Medlemsrekruttering for større påvirkningskraft i politiske prosesser.
 • Kurs- og etterutdanning
 • Øke autorisasjonens betydning for pasient gjennom kompetansekrav og dialog med relevante myndigheter.
 • Pasientinformasjon: Arbeide med informasjon til befolkningen generelt, pasienter spesielt. Dette gjør vi gjennom tilpassede nettsider, og oppkobling mot naturlige ressurser for informasjon om tannhelse.

Medlemsfordeler:

 • Kurs og opplæring til rabatterte priser, poenggivende etterutdanningsprogram med diplom
 • Tenner i Fokus, 5 utgaver i året
 • Gratis advokatbistand, etter egne retningslinjer
 • Rabattprogram
 • Medlemsavtaler på forsikringer og forsikringsveiledning, samt OTP.
 • Medlemsrabatt på lovpålagt bedriftshelsetjeneste
 • Kollektiv innmelding i Norsk Pasientskadeerstatning, inkludert årlig rapportering
 • Varsel ved relevante offentlige utlysninger av anbud
 • Varsel ved relevante endringer i lover, forskrifter og regler
 • Bistand og kursing for å tilpasse seg lov og forskrift
 • Tilgang på kvalitetssystem skreddersydd for det enkelte laboratorium, inklusive opplæring for alle ansatte på laboratoriet
 • Myndighetskontakt
 • Internasjonal kontakt
 • Oppfølging av tannteknikerutdanningen

 

Sist oppdatert: 15. mars 2021.

 

 

 

Personvern og cookies