Tannteknikerutdanningen må reddes!

Tannteknikerutdanningen er nedlegningstruet!

Rektor ved OsloMet vil legge ned Norges eneste utdanning av tannteknikere.

Det er styret ved OsloMet som beslutter om studiet legges ned. Det kan tidligst skje høsten 2024. Det er allerede nå klart at det ikke blir opptak på utdanningen i 2024.

En eventuell nedleggelse av tannteknikerutdanningen er svært alvorlig, for å ikke si katastrofal. For utdanningen, for yrket og for Norge.

NTTF har sendt henvendelse til rektor ved OsloMet innen han skulle fatte sitt vedtak. Det er også sendt til Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartement, Finansdepartementet, Utdannings- og forskningskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Tannlegeforeningen (NTF) har også sendt henvendelse til rektor med nesten identisk ordlyd til vår henvendelse. De støtter oss fult ut.

Ber om at nedlegging av tannteknikk stoppes (Khrono, 15.04.24)

Uttalelse fra Norsk lederforum for Den offentlige tannhelsetjenesten (15.03.24)

Anmoder om nedleggelse av bachelor i tannteknikk (Tidende, 14.03.24)

NTTFs henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet (22.01.24)
Svar fra departementet (14.03.24)

Tannpleierforbundet er bekymret for tannteknikerutdanningen (07.03.24)

Intervju med studieleder Trude Myhrer (TIF 1-2024)

Tannhelsesekretærforbundet bekymret for tannteknikerutdanningen (21.02.24)

Vil legge ned landets eneste utdanning i tannteknikk (Khrono, 12.02.24)

NTB-melding om eventuell nedleggelse (NRK, 12.02.24)

NTTFs henvendelse til Kunnskapsdepartementet (22.01.24)
Svar fra departementet (12.02.24)

NTF bekymret for tannteknikerutdanningen (09.02.24)

TIF-leder om nedleggelse (29.12.23)

 

Hva kan du bidra med?

Du kan bidra med å fremsnakke utdanningen og yrket for dine naboer, pasienter, kunder osv. De kan igjen snakke med sine naboer, pasienter, kunder, kollegaer mv.

Sammen kan vi skape ringer i vannet og få stoppet saken.

Du kan lese mer om saken i Tenner i Fokus nr. 5 – 2023 og det vil også komme en artikkel i neste nummer av bladet, som utkommer i slutten av februar måned.

Meld deg inn i NTTF for å støtte vårt arbeid i denne viktige saken.

 

Hva gjør NTTF?

NTTFs styre og alle ansatte på Tannteknikerutdanningen har hatt et felles møte for å diskutere videre strategi. Hvem kan påvirkes, hva skal sies og når skal det gjøres var temaet for møtet. Vi ble blant annet enige om:

  • Få blåst om saken i media gjennom utsending av pressemelding
  • Direkte henvendelser til enkelte aviser
  • Avholde møter med relevante politikere på Stortinget
  • Påvirke medlemmene i fakultetsstyret og styret ved OsloMet

Noe skal NTTF gjøre og noe skal Tannteknikerutdanningen gjøre.

Når det gjelder autorisasjonen er det Helsedirektoratet som administrerer ordningen, men det er Stortinget som beslutter hvilke yrker som skal ha autorisasjon. Også her skal det jobbes på flere fronter.

NTTF og tannteknikerutdanningen har altså en stor jobb å gjøre i tiden som kommer.

 

 

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/OsloMet

Personvern og cookies