Utvalg om tannhelse – NTTF protesterer

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av tannhelsefeltet.

Dessverre har regjeringen ikke funnet plass til verken en tanntekniker eller NTTF. Derfor har NTTF skrevet brev til Helseministeren i protest og vi oppfordrer til at utvalget blir utvidet med to personer.

Regjeringen offentliggjorde sammensetning og mandat for utvalget 12. august. Utvalget skal bestå av tannleger, tannpleiere, samfunnsøkonomer, en jurist, politiske rådgivere, men ingen tannteknikere. Det er funnet plass til Den norske tannlegeforening, Norsk tannpleierforening, Fagforbundet (organiserer tannhelsesekretærer), men ikke Norges Tannteknikerforbund.

Mandatet er omfattende og utvalget skal blant annet se på Den offentlige tannhelsetjenesten, stønadsordninger, finansiering, hvordan tannhelsetjenesten kan likestilles med andre helsetjenester og mye mer.

Svar fra Helse- og omsorgsdepartementet:

Det ble dessverre ikke mulig å imøtekomme alle gode innspill og forslag, og etter en helhetsvurdering var det beklageligvis ikke plass til Tannteknikerforbundets foreslåtte kandidater.

Det er imidlertid viktig at utvalget får et så godt som mulig grunnlag for sitt arbeid. Jeg vil derfor be dere om å ta direkte kontakt med utvalget slik at dere kan sikre at innspill, problemstillinger og forhold som Tannteknikerforbundet er opptatt av blir godt kjent for utvalget.

Oppdatert: 25.10.22

Personvern og cookies