Utvalg og komiteer 2012-2014

MILJØKOMITE

Jenny Johansen, leder

Espen Hatlo

Karin Sundby

 

HEDERSTEGNKOMITE

Rune Nøstdahl, leder

Nils Christian Rieber-Mohn

REDAKSJONSUTVALG TIF

Lars H. Alhaug, leder

Stein Staal

Stein Brath

UTDANNINGSKOMITE

Johan S. Fridheim, leder

Hugo Ellingsen

 

TARIFFORHANDLINGSUTVALG

Øyvind Torkildsen, leder

Stein Brath

VALGKOMITE (2013-2014) 

Knut Tharaldsen

Fredrik Arnestad

Terje Lindstrøm

ARRANGEMENTSKOMITE

Petter Dahl, leder

Trine Brun

Ingebjørg Tellnes Brekke

LOVKOMITE

Øyvind Torkildsen, leder

Terje Tveitevåg

KONTROLLKOMITE

Hilde Hurum Jensen

ETISK RÅD

Lars Alhaug

Solveig Dahl Odden

Jeppe Skovborg

Personvern og cookies