Samarbeid til pasientens beste

Rollefordelingen mellom tannlege og tanntekniker er klart definert i lov og forskrift om medisinsk utstyr:
Som tannlege er du ansvarlig for å bestille riktige tanntekniske løsninger for dine pasienter, og for å sørge for at tannteknikken leveres korrekt.  Vår rolle som tanntekniker er å levere etter din bestilling.

Vi tror samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker er til pasientens beste. Ved å ha åpen dialog mellom bestiller og produsent, vedrørende alt fra nye materialer til hva som er det optimale avtrykket, kan vi levere de beste protetiske løsningene til pasient. Noen av våre mest generelle innspill velger vi å dele i artiklene til høyre.

Har du som tannlege spørsmål til tannteknikere på generelt nivå, send dem gjerne inn til nttf@tannteknikerforbundet.no.

Personvern og cookies