NOD stipend 2022

Norsk Orthoform Depots (NOD) Utdannelsesfond 2022

Har du planer om å etter- og/eller videreutdanne deg i 2022 eller i 2023? Da kan du søke stipend fra NTTF og Norsk Orthoform Depots utdanningsfond. Fondet støtter tannteknikere som ønsker faglig påfyll. Fondet deler ut kr 15 000 årlig, og alle som er medlem i NTTF har anledning til å søke stipendet.

Vinneren bes beskrive sin etterutdanning og faglige utbytte i Tenner i Fokus i etterkant av gjennomføring, og det kan også være aktuelt å presentere resultater på kurs for andre medlemmer.

Årets søknadsfrist er satt til 17. juni 2022, og tildeling gjøres på NTTFs Fagsamling 9.–10. september. Benytt dette søknadsskjemaet. Du vil automatisk motta en kopi av søknaden på e-post.

Alle søknader blir anonymisert og deretter behandlet av et eget fondsstyre, bestående av representanter fra både NTTF og Norsk Orthoform Depot.

 

Personvern og cookies