Miljøfyrtårn

Nå kan tanntekniske laboratorier bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
Det har tidligere ikke eksistert kriterier for sertifiseringen,
men de er nå på plass og klar til bruk.

 

 

Det vises oftere og oftere til sertifisering som Miljøfyrtårn i anbudskonkurranser. At bedriften skal kunne legge frem dokumentasjon på at den er Miljøfyrtårn for å kunne delta i konkurransen. Tenner i Fokus tok derfor kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn som er ansvarlig for sertifiseringen i januar måned i år med tanke på å skrive en artikkel om kriteriene som gjaldt for et tannteknisk laboratorium. Det viste seg at det var ikke så enkelt da det ikke fantes kriterier. Meldingen fra stiftelsen var at de sannsynligvis ville bli klar i løpet av høsten.

Vi spoler frem til september måned og Norges Tannteknikerforbund henvender seg til stiftelsen da enda et par anbudskonkurranser har henvist til Miljøfyrtårn og for å spørre om nytt om utarbeidelse av kriterier. Det blir da avtalt møte i slutten av september for å diskutere kriterier. Møtet er kort, men produktiv og allerede dagen etter kommer det beskjed fra stiftelsen om at kriteriene er klare.

 

Kriterier

Stiftelsen Miljøfyrtårn har utarbeidet et sett med felles kriterier som alle må oppfylle for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Stiftelsen gir nå grønt lys for at tanntekniske laboratorier skal kunne sertifiseres på disse felles kriterier så fremt kriterium 1963 om andre miljøaspekter brukes aktivt. Bedriften skal også vurdere hvorvidt engros- og tannlegekriteriene kan være aktuelle. Oversikten viser noen av de kriteriene som må oppfylles for å kunne bli sertifisert. Listen er ikke uttømmende. Som den oppmerksomme leser vil ha bemerket, er flere av kriteriene noen som labene allerede i dag må følge. En fullstendig fortegnelse finnes på www.miljofyrtarn.no

 

Hvordan bli sertifisert?

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr kurs og tilpasset rådgivning for bedrifter med færre enn fire lokasjoner som skal sertifiseres. De tilbyr både fysiske kurs og nettbaserte kurs som gjør at bedriften følger et fastsatt sertifiseringsløp, og den blir guidet gjennom prosessen steg for steg av en erfaren miljøfyrtårnkonsulent (kursansvarlig). Programmet legger opp til at virksomheten blir klargjort til sertifisering i løpet av ca. tre måneder. De kurs som stiftelsen tilbyr i skrivende stund koster mellom 7 500 og 8 600 kroner og kjører over flere dager.

 

Etter oppstart med kurs eller tilpasset veiledning, får virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle sertifiseringskriteriene. Når bedriften er klar for sertifisering, inngås det avtale med en sertifisør, som er en uavhengig tredjepart som kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.

 

Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.

 

Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksomheten forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten innen 1. april hvert år. Denne rapporten er et styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med å skape lønnsomme resultater. Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen.

 

For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.

 

Priser

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

Et engangs etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn. For enkeltvirksomheter er gebyret på kr 3 800 ved 0-9 årsverk og på kr 5 900 for 10-29 årsverk.

En årlig serviceavgift som går til å drifte og videreutvikle ordningen. For enkeltvirksomheter er avgiften på kr 1 700 ved 0-9 årsverk og på kr 2 750 ved 10-29 årsverk.

Bruk av konsulent og sertifisør kommer i tillegg. Hvor mye egeninnsats din virksomhet selv legger inn i prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert vil ha betydning for hvor mye konsulenthonoraret blir. Bedriften må selv hente inn tilbud fra aktuelle konsulenter.

 

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du finne priser for større bedrifter samt en oversikt over hva gebyrer og avgifter er med til å betale. Der finner du også en liste over aktuelle konsulenter i hver enkelt kommune.

 

 

Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn – http://www.miljofyrtarn.no/

 

 

Personvern og cookies