Korona-krisen

NTTF har samlet en oversikt over nye regler, tiltak, retningslinjer osv. som er vedtatt.

Forbundet følger nøye med på utviklingen rundt det nye koronaviruset og holder seg fortløpende oppdater på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samt utspill og tiltak fra regjeringen.

Ting forandrer seg veldig fort og nye regler/tiltak kommer til nesten daglig. Informasjonen på denne siden er derfor i de fleste tilfeller utformet som links til relevante nettsider.

Er det noe du savner eller har du spørsmål, send en e-post til nttf@tannteknikerforbundet.no

Oppdatert: 27. mars 2020

 

Er du permittert?

Da kan du ha rett til dagpenger. Les mer om hvordan du søker, nye regler osv. på NAV sine nettsider.
Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påsketiden, men NAV har gitt unntak fra denne regelen.

Regjeringen har (27.03) vedtatt at det er mulig å få forskudd på dagpenger. De som har mistet inntekten sin vil dermed kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at søknad om dagpenger blir behandlet.

 

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende

Det er vedtatt nye regler for inntektssikring til selvstendig næringsdrivende etter dag 17. Inntektssikringen svar til 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, maks. 6G (599 148 kr/år). På NAV sine nettsider kan du også få svar på mange spørsmål om dine rettigheter og andre ting du måtte lure i denne tiden. NAV anbefaler at man sender inn søknad om dagpenger og skriver inn i tilleggsopplysninger at man er selvstendig næringsdrivende. I tillegg må du melde deg som arbeidssøker.

NAVs kapasitet er sprengt for tiden og det kan derfor gå noe tid før denne ordningen er på plass. Inntil det skjer så vil selvstendig næringsdrivende kunne få utbetalt økonomisk sosialhjelp fra kommunene. De vanlige kavene om å først bruke oppsparte midler vil falle bort. Kommunal sosialhjelp vil da fungere som en midlertidig inntektssikring frem til det tidspunktet NAV er i stand til å utbetale midler fra den nye ordningen som etableres.

Sosialhjelp søkes via NAV sine nettsider.

 

Statlig låneordning for små- og mellomstore bedrifter

Det er etablert en statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er innrettet mot de som har finansiering fra bankene.

  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
  • Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån. Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen vil bli spesifisert i forskrift

 

Skatter og avgifter

Det er vedtatt utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt for første termin 2020. Det gjelder alle som skal betale forskuddsskatt. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
Det er også mulig å endre skattekortet, og dermed forskuddsskatten, hvis du har endring i næringsinntekten. Se Skatteetaten sine nettsider.

Det er også vedtatt en lang rekke tiltakspakker på skatte- og avgiftsområdet. Skatteetatens side oppdateres fortløpende.
Du kan også lese mer på regjeringen sine sider.

  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020

 

Faste driftskostnader

Selv om laben er stengt, vil du fortsatt ha utgifter til husleie, strøm, nettleie, leasingavtaler osv. NTTF anbefaler at du tar kontakt med huseier, strømleverandør etc. for å inngå avtale om nedsatt, bortfall eller utsatt betaling.

En rekke kraftselskaper har allerede redusert nettleien.

NB NB NB Regjeringen har (27.03) meddelt at de vil opprette en ordning rettet mot bedrifter som har stort fall i omsetningen. Ordningen er ikke helt ferdig, og detaljene og begrensningene vil ikke bli presentert før om en uke (03.04.). Trykk på linke for å lese hva vi vet på nåværende tidspunkt: Kontantstøtte til næringslivet

 

For deg som arbeidsgiver

NAV har egen side med nye lover og regler som er vedtatt.

Du må også huske å sende inn endringer i A-meldinga. Fristen er fortsatt den 5. i hver måned. Opplysningene brukes blant annet i forbindelse med beregning av dagpenger. Tvangsmulkten i a-ordningen er midlertidig stanset.

 

Dagpengepengekalkulator

Fellesforbundet har utarbeidet en dagpengekalkulator.
Det finner du også en oversikt over det nye regelverket for dagpenger.
Du kan også finne mer informasjon om dagpenger, hvordan du søker osv. på NAV sine nettsider.

 

Hvis du må være hjemme med barn

Det er vedtatt nye regler for omsorgspenger for de som må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler, barnehager osv.
De gjelder både for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

 

Beslutninger og anbefalinger for Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har vedtatt en lang rekke tiltak og anbefalinger som gjelder for helsepersonell.
De har en egen samleside som det anbefales å sjekke hyppig.

Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten under covid-19 utbruddet.

Helsedirektoratet har også en side for smittevern for helsepersonell.

Vi minner om at helsemyndighetene har vedtak som forbyr helsepersonell som har pasientkontakt, å reise utenlands.

 

 

 

 

Personvern og cookies