NPE

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. Denne tilskuddsordningen sikrer at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Tannteknikere plikter å melde seg inn i ordningen. Er du ansatt i en bedrift, er det bedriftens ansvar at du er meldt inn og at det er betalt tilskudd for deg.

Du kan lese mer om NPE og helsepersonell på deres nettsider.

 

Personvern og cookies