Medisinsk utstyr

Tannteknikere er produsenter av medisinsk utstyr. De skal følge lov om medisinsk utstyr og forskrift om medisinsk utstyr.
Legemiddelverket er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge.

Det er også et krav at man skal være registrert i utstyrsregisteret.

Personvern og cookies