Medisinsk utstyr

Tannteknikere er produsenter av individuelt tilpasset medisinsk utstyr.
De skal følge lov om medisinsk utstyr og forskrift om medisinsk utstyr.

Lov om medisinsk utstyr gjennomfører EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) i norsk rett.
Legemiddelverket har utarbeidet en veileder til MDR. Den danske Lægemiddelstyrelsen har også utarbeidet en nyttig MDR-veileder.

Direktoratet for medisinske produkter, tidl. Legemiddelverket, er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge. På deres nettside kan du finne mer informasjon.

Det er også et krav at man skal være registrert i utstyrsregisteret.

 

 

Personvern og cookies