Lov om helsepersonell

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) har til formål å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Loven gjelder helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge, og tannteknikere er omfattet av loven.

Du kan lese hele loven på lovdata.no

Personvern og cookies