Autorisasjon

I Norge har vi 32 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Tanntekniker er et slik yrke. Man kan ikke bruke yrkestittelen «tanntekniker» uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48.

Alle former for dokumentfalsk, herunder misbruk av yrkestittel, er straffbart og vil bli politianmeldt.

Det er Helsedirektoratet som administrerer ordningen med autorisasjon. Du kan lese mer om hvordan man søker, hvilke krav til dokumentasjon osv. på deres nettsider.

Personvern og cookies