Om tannteknikere og tannteknikk

En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet tenner eller fått skader på dem. Det kan være erstatninger for én eller flere tenner.

Tannteknikk kroneVi lager kroner/tannkroner, broer og tannproteser (gebiss) for de som har mistet mange eller alle tennene sine.  Tannerstatningene limes på det som er igjen av pasientens egne tenner, eller de skrues på implantater.
Tannproteser (gebiss) kan også festes på implantater, eller det kan være løse proteser som pasienten tar ut for f.eks. rengjøring. Vi lager tannproteser (gebiss) for de som har mistet alle tennene sine, eller de som har mistet flere tenner og ønsker denne løsningen.
Tannteknikere lager også reguleringsplatene (også kalt gummer eller nattplater) som brukes av mange pasienter med tannregulering.
For pasienter som sliter på tennene eller har andre utfordringer pga tanngnissing om natten, lager tannteknikerne biteskinner i hardt eller mykt materiale – eller en kombinasjon.
Mange tannteknikere lager også sportsskinner for å beskytte tennene under ulike idretter, og blekeskinner.

Tannteknikeren får som oftest bestilling på tannerstatninger/plater/skinner sammen med et avtrykk av tennene dine fra din tannlege.
Det er tannlegen som, i samråd med deg som pasient, beslutter hvilke løsninger som passer best for deg.
Tannteknikeren kan være en rådgiver på hva som er mulig og optimalt avhengig av utfordringene pasienten står overfor.
Vi kan gi råd til både tannlege og til pasienter som kontakter oss med spørsmål. Også pasienter som har fått en anbefaling de er litt usikre på, kan kontakte en tanntekniker for mer informasjon. Spør gjerne tannlegen din hvilken tanntekniker hun eller han bruker, så kan du få råd om akkurat din tannerstatning.

Tannteknikere er autorisert helsepersonell, og har en 3-årig bachelorgrad fra OsloMet som utdanningsbakgrunn.

En tanntekniker arbeider som oftest på et tannteknisk laboratorium. I Norge er nesten samtlige laboratorier private, selvstendige bedrifter som tar imot oppdrag fra tannleger.
Et fåtall tannteknikere arbeider i det offentlige. Offentlige stillinger er knyttet til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, eller til undervisning ved universitet eller høgskoler.

Personvern og cookies