Avtrykket – kanskje det aller viktigste?

Avtrykk til tannteknikeren

Et godt avtrykk er det første og kanskje mest sentrale verktøyet for å lage optimale tanntekniske løsninger til din pasient, uansett om du skal bestille bittskinner, kroner eller store broløsninger til ham/henne.

Både tannleger og tannteknikere har vel opplevd protetikk som passer perfekt på modellen, men ikke i munnen på pasient. Dette er ingen god situasjon for noen – og aller minst for pasienten som må vente unødig lenge på en løsning.

Så hva tenker vi tannteknikere at kan gjøres for å få et best mulig avtrykk på første forsøk, og hvilke feil opplever vi oftest i avtrykkene?

 

Riktig avtrykksskje

Pass på at avtrykksskjeen er stor nok til å dekke hele tannbuen, og gi plass for minst 3-4 mm avtrykksmasse bukkalt og lingualt/palatinalt for tannbuen.

Bruk riktig avtrykksskje til riktig materiale med gode retensjoner. Bruk alltid adhesiv, og pass på at det er tilpasset materialet du bruker. Alginatavtrykk er det best å ta i metallavtrykksskje, da materialet krever god støtte fra selve avtrykksskjeen. Avtrykksskjeer i plastmateriale kan fungere når du tar avtrykk i silikonmateriale.

 

Riktig bruk av avtrykkskje og avtrykksmateriale

Det er viktig å følge produsentens angivelser av dosering nøyaktig. For mye vann i alginaten gjør at avtrykket blir utydelig og uten detaljene tannteknikeren trenger. Dessuten kan det være svært ubehagelig for pasienten med rennende alginat. For lite vann i avtrykksmassen gir lav detaljeringsgrad, og kan gjøre det vanskelig å få med bl.a. tannkjøttkanten. Ved for lite vann øker dessuten risikoen for at alginatet løsner fra avtrykksskjeen når du tar den av pasienten, noe som gir stor risiko for feil på modell og deretter protetisk løsning. Selv når du er sikker på at blandingen er riktig, bør du sjekke at tannkjøttkanten tydelig kommer frem i avtrykket.

Det er også viktig å fylle avtrykkskjeen med tilstrekkelig mengde avtrykksmasse, og det er bedre med for mye enn for lite i forhold til kvaliteten på avtrykket, og for å få frem alle detaljer.

Det er også veldig viktig med tørrlegging like før avtrykket settes inn da saliva eller blod vil skape unøyaktigheter

 

Sett inn avtrykkskjeen i én sammenhengende bevegelse, og bruk god tid

Når du setter inn avtrykksskjeen er det viktig å gjøre det i én vertikal bevegelse. Vi ser at dersom avtrykkene settes inn over molarene først, og deretter presses fremover, gjerne for å unngå at leppen kommer i veien, kan det oppstå et undertrykk distalt i avtrykket, noe som gir feil i gipsmodellen. Det er også viktig at du holder avtrykksskjeen på plass til avtrykksmassen er helt stiv,  og at trykket er jevnt hele tiden. Dersom man ikke er observant på dette, og det legges på ekstra trykk når avtrykksmassen er i ferd med å stivne, kan dette gi feil i avtrykket. Det samme gjelder dersom tannlegen ikke holder avtrykksskjeen lenge nok, skjeen kan da bevege seg i pasientens munn mot slutten av avtrykkstakingen. Den siste tiden bør altså avtrykket holdes på plass uten at det utøves trykk.

La alltid avtrykket sitte inne litt lengre enn produsenten har angitt, for å sikre at ikke avtrykket synker sammen etter at det er tatt ut.

Pass også på å ta avtrykket ut varsomt, og bruk en teknikk for å løsne vakuumet som er dannet under avtrykkstakingen. Dersom du fjerner vakuumet forsiktig, vil avtrykket løsne av seg selv, og det skal ikke være nødvendig å bruke styrke for å få det ut. Dersom avtrykket løsner fra avtrykksskjeen når du tar det ut av munnen, vil gipsmodellen som oftest ikke bli riktig. Du bør derfor ta avtrykket på nytt dersom du oppdager at avtrykket er løsnet fra avtrykksskjeen, til tross for at du ikke kan se noen andre feil ved avtrykket.

 

Tungeplassering ved avtrykk i underkjeve

Det er viktig å passe på at pasienten ikke «beskytter» hals/svelg med tungen ved avtrykk av underkjeve. Dersom pasienten blir for spent i tungen kan den ødelegge avtrykkskvaliteten, spesielt for de bakerste tennene. Det kan være lurt å be pasienten løfte tungespissen opp når du setter inn avtrykksskjeen.

 

Desinfisering og pakking

Dersom avtrykket har overskudd av avtrykksmateriale som ikke støttes av avtrykksskjeen eller inneholder nødvendig informasjon, bør dette klippes bort/beskjæres før pakking. Overskuddsmateriale kan i verste fall gjøre at avtrykket forskyves under sending.

Silikonavtrykk til krone/bro skal pakkes tørt. Dersom silikonmassen blir pakket fuktig kan det føre til at avtrykksmassen sveller, og kronene eller broen vil bli for «trange», og de vil ikke gå nedpå.

Avtrykket desinfiseres før det pakkes etter instruksjon for aktuelt materiale. Husk å merke av for at avtrykket er desinfisert på ordreseddel/teknikerseddel.

Personvern og cookies