Ordreseddel og detaljeringsnivå

Hvor mye informasjon sender du med til tannteknikeren din på ordreseddelen/teknikerseddelen?

 

Grunninformasjonen/bestillingen må selvsagt med:

Pasientens ID

Behandlers navn og kontaktinformasjon

Ønsket tannerstatning/materialvalg

Tannfarge

Tannform

Signatur

 

Tommelfingerregel: Jo mer tanntekniker vet om pasienten, jo bedre kan vi tilpasse tannerstatningen.

Kjønn og alder på pasient

Dersom ordreseddel ikke inneholder pasientnavn eller personnummer, vil det være en stor fordel for tanntekniker om du noterer kjønn og alder. Tilleggsinformasjonen kan ha vesentlig innvirkning på det estetiske uttrykket på den endelige løsningen.

 

Send pasienten til tanntekniker, f.eks. for fargeuttak

Ved fargeuttak, ønsker vi at du markerer på skisse hvor overgangen mellom de ulike fargene går, legg gjerne ved bilder av pasienten.

Dersom du er usikker på hvilke farger/overganger som vil gi best resultat, kan det være lurt å sende pasienten til tanntekniker for fargeuttak. Ved å se pasienten til fargeuttak, kan tannteknikeren også få annen informasjon som kan gjøre tannerstatningene bedre. Spesielt dersom det skal lages erstatninger i estetisk sone.

Ved farveuttak hos tekniker er det lurt å skrive pasientens navn på ordreseddelen slik at man lettere finner frem til rett jobb på laboratoriet.

 

Informasjon om tidligere, samtidig og/eller fremtidig behandling

Dersom det er gjennomført eller planlagt gjennomført tannbleking på pasienten, er dette nyttig informasjon som gjerne kan påføres ordreseddel. (bør gjøres før farveuttak)

Det samme dersom en eller flere av de tilstøtende tennene har kroner/broløsninger. Dersom tilstøtende tenner/antagonister har tannerstatninger, er det gunstig om du påfører hvilket materiale som er benyttet, omtrentlig alder på tannerstatningene, samt fargevalg som ble benyttet på disse.

Personvern og cookies