Besøk på et tannteknisk laboratorium

Har du lyst til å bli kjent med arbeidet på et tannteknisk laboratorium?

Tenner i Fokus, NTTFs medlemsblad, har gjennom en årrekke publisert artikler om laboratoriene, deres historie, ansatte og eiere. Det er et stort mangfold blant laboratoriene og NTTF håper at disse artiklene kan gi et bilde av hva medlemmene i Norges Tannteknikerforbund driver med.

http://www.tannteknikerforbundet.no/tenner-i-fokus/besok_hos/

 

 

 

Personvern og cookies