Tenner i Fokus

Tenner i Fokus er NTTFs medlemsblad. Bladet kommer ut 5 ganger i året.

 

Utgivelser i 2017:

Nr 1 – 17. februar

Nr 2 – 28. april

Nr 3 – 22. august
Nr 4 – 14. oktober
Nr 5 – 12. desember

 

Utgivelser i 2016:

Nr 5 – 12. desember

Nr 4 – 14. oktober

Nr 3 – 22. august. Bilag medlemmer: Årsmøtepapirer. Ekstraopplag ca 200 eks.

Nr 2 – 22. april. Sendes ut til hele tannteknikerbransjen, også ikke-medlemmer og ikke-abonnenter
Bilag: Programhefte Fagsamling

Nr 1 – 19. februar

 

Tenner i Fokus (TIF) inneholder fagartikler, forskningsartikler for tannteknikk, informasjonsartikler fra NTTF og våre samarbeidspartnere, samt omtaler av aktører i bransjen.  Bladet når ut til rundt 500 medlemmer og abonnenter.

Vi tar gjerne imot innspill til artikler og aktuelle tema som kan behandles i Tenner i Fokus. Forslag vil bli behandlet av vårt redaksjonskomité, som i 2016/2018 består av Stein Brath, Lars Alhaug og Stein Staal, samt ansvarlig redaktør Helle Hagenau.

 

Abonnement

Tenner i Fokus er inkludert i medlemskontingenten for alle våre medlemmer.
Ønsker du å abonnere på Tenner i Fokus, koster dette kr 600 pr år.

 

Utgivelsesplan, innleveringsfrister, priser og formater

For informasjon om tidsfrister for innlevering av redaksjonelt innhold, og informasjon om priser og formater for annonsering, se våre tekniske data:
Medieplan for Tenner i Fokus 2017

For bestilling av abonnement og annonser, samt innsending av artikler til vurdering, benytt e-postadressen nttf@tannteknikerforbundet.no

Personvern