Om NTTF

Norges Tannteknikerforbund endret 1.1.2016 organisasjonsmodell, slik at alle med norsk autorisasjon som tanntekniker kan være medlem på like vilkår.

NTTFs årsmøte i 2015 vedtok, med solid flertall fra en stor majoritet av våre medlemmer, å endre organisasjonen til å bli en bransje- og interesseorganisasjon for alle autoriserte tannteknikere. Med dette er også formålsparagrafen til NTTF endret. NTTF skal ivareta politiske, samfunnsmessige og faglige interesser for våre tannteknikere, samt fremme det kollegiale samarbeidet.

I Norge er det i dag ca 830 autoriserte tannteknikere. Dvs. at vi er én tanntekniker pr 6 025 innbyggere i Norge – en liten gruppe fagpersoner, som er viktige i å bidra til bedre tannhelse i befolkningen. For at NTTF, som representant for vår gruppe kompetansepersoner, skal ha påvirkning i relevante fora trenger vi høyest mulig tilslutning om vår organisasjon. Og for å heve kompetansen ytterligere i hele vår yrkesgruppe, trenger vi flest mulig tannteknikere med i vårt etterutdanningsprogram.

Vårt mål er å representere så godt som alle tannteknikere som arbeider og virker i bransjen vår. Veien dit er lang, og med denne endringen/åpningen av organisasjonsmodellen vår, har vi tatt et første skritt. Vi håper du vil gå sammen med oss!

Personvern