Medlemskap

NTTF står for kompetanseheving, påvirkningskraft, trygghet og rådgivning.

 

Vurderer du å melde deg inn i Norges Tannteknikerforbund?

Fyll ut dette skjemaet eller send en e-post til medlem@nttf.no for tilpasset informasjon.
Medlemskontingenten er på 249 kr/måned. Er du eier av laboratorium, kommer serviceavgift i tillegg.

 

Hovedfokus 2019:

 • Medlemsrekruttering for større påvirkningskraft i politiske prosesser.
 • Kurs- og etterutdanning: Fagsamling 2019 20. – 21. september.
 • Øke autorisasjonens betydning for pasient gjennom kompetansekrav og dialog med relevante myndigheter.
 • Pasientinformasjon: Arbeide med informasjon til befolkningen generelt, pasienter spesielt. Dette gjør vi gjennom tilpassede nettsider, og oppkobling mot naturlige ressurser for informasjon om tannhelse.

Medlemsfordeler:

 • Kurs og opplæring til rabatterte priser, poenggivende etterutdanningsprogram med diplom
 • Tenner i Fokus, 5 utgaver i året
 • Gratis advokatbistand, etter egne retningslinjer
 • Rabattprogram
 • Medlemsavtaler på forsikringer og forsikringsveiledning, samt OTP.
 • Medlemsrabatt på lovpålagt bedriftshelsetjeneste
 • Kollektiv innmelding i Norsk Pasientskadeerstatning, inkludert årlig rapportering
 • Varsel ved relevante offentlige utlysninger av anbud
 • Varsel ved relevante endringer i lover, forskrifter og regler
 • Bistand og kursing for å tilpasse seg lov og forskrift
 • Tilgang på kvalitetssystem skreddersydd for det enkelte laboratorium, inklusive opplæring for alle ansatte på laboratoriet
 • Myndighetskontakt
 • Internasjonal kontakt
 • Oppfølging av tannteknikerutdanningen

 

Sist oppdatert: 2. januar 2019.

 

 

 

Personvern og cookies