Aktivitetskalender

2017-kalender-jpg

 

Etterutdanning

Poenggivende kurs i NTTFs etterutdanningsprogram

 

 

Fagsamling 2017

 

Den 22. – 23. september ble Fagsamling 2017 avholdt. To dager med fokus på faglige foredrag om fargeuttak, dental foto, bittfunksjon, digital teknologi, samarbeidet mellom tannlege og tanntekniker og tannteknikerens rolle som helsepersonell og produsent av medisinsk utstyr. Stor utstilling i tilknytning til fagsamlingen.

Programhefte for samlingen

 

Tidligere avholdte kurs:

Avtrykkskurs, 9. – 11. februar 2017
Fagreise til IDS, 22. -24. mars 2017
Fagdager på HiOA, 27. – 28. april 2017

 

2018

Fagsamling 2018 avholdes 21. – 22. september

 

Møteaktiviteter

 

Styremøter:

22. februar
24. mai
20. september

 

Årsmøte 2018

21. september

 
Lederkonferanse

21. februar

 

 

 

Personvern